ROFİFE KOMİTESİ EL KİTABI

ROFİFE KOMİTESİ EL KİTABI

UR 2430.BÖLGE ROFİFE KOMİTESİ

TANIMLAR

 

Kısa Film Yarışma Şartnamesi:

UR.2430 Bölge Rofife Komitesi Hukuk İşleri Sorumlusu tarafından hazırlanan yarışmaya katılım koşullarını, yarışma kategorilerini, değerlendirme ölçütlerini ve diğer tüm şartları içeren belgeye Yarışma Şartnamesi denir.

Komite Üyesi:

UR.2430 Bölge Rotary Kulübü Üyeleri içerisinden Komite Hedefleri doğrultusunda çalışma arzusu taşıyan ve Dönem Guvernörü tarafından görevlendirilen Rotaryenlere Komite Üyesi denir.

Komite Danışman Üyesi:

Sinema sanatı ile profesyonel veya amatör ilgi sahibi akademisyen, sanatçı ve profesyoneller Dönem Guvernörü onayıyla Komite Danışman Üyesi olarak adlandırılır.

Kent Jürisi Üyesi:

Sinema sanatı ile profesyonel veya amatör ilgi sahibi akademisyen, sanatçı ve profesyoneller arasından Ön Eleme Kulübü yetkili organlarınca seçilerek, yarışmaya katılan filmleri, Rotary ilkeleri ve kategori temalarına uygun bir anlayışla, uluslararası normlarda Dörtlü Özdenetim esaslarına bağlı kalarak, değerlendirmek üzere görev almış olan kişilere Jüri Üyesi denir.

Kent Jürisi Kulübü:

En az 5, en çok 7 jüri Üyesinden oluşan Ön Eleme Jürisinin kurulması, Komite tarafından belirlenen tarihlerde toplanması ve işleyişinin sağlanması ile görevli olan Kulübe Ön Eleme Kulübü denir.

Kent Jürisi:

Rofife Komitesi tarafından önceden belirlenmiş coğrafi alanlarda bulunan Rotary Kulüplerinin, Ön Eleme Kulübüne Jüri Üyesi önerisiyle kurulan ve yarışmaya katılan her kategorideki filmlerden 10 adedi ile en az 1, en fazla 2 Jüri Üyesini Büyük Jüriye üye olarak öneren seçici kurula Ön Eleme Jürisi denir.

Büyük Jüri:

Kent Jürilerinin her birisinin içlerinden ortak karar ile seçtikleri en az 1 en fazla 2 kişinin Büyük Jüri Toplantısına katılmasıyla oluşan ve yarışmanın her kategorisi için nihai kararı vermeye yetkin olan seçici kurula Büyük Jüri denir.

Gala Kulübü:

Büyük Jüri seçimi sonucu kazanan yarışmacılara ödüllerinin takdim edileceği ve konukların ağırlanacağı Gala ve Ödül Gecesi organizasyonunu planlayan ve uygulayan Kulübe Gala Kulübü denir.

Atölye Çalışmaları:

Sinemaya ilgisi olan kişilerin kısa süreli ve özel bir konuya odaklı eğitimlerine verilen isme Atölye Çalışması denir.

Atölye Çalışmaları Sonuç Kampı:

Atölye Çalışmalarına katılarak, çalışma sonucunda en az bir film ile Rofife’ye katılan öğrencilerin bir hafta süreyle anlaşma sağlanmış Üniversitelerde düzenlenen Eğitim Kampı’na denir.

Kısa Film Günleri:

Ön Eleme Jürileri ve/veya Büyük Jürinin seçimi sonucu seçilen filmleri seyirciyle buluşturulması adına Rotary Kulüplerinin organizasyonuyla ilgili kentlerin sinema salonları, üniversite amfileri vb. halka açık alanlarda önceden belirlenmiş tarih aralığında yapılan film gösterimlerine Kısa Film Günleri denir.

Kategori Ödülleri

Ön Eleme Jürilerinin seçimi ile finalist olarak Büyük Jüri oylamasına hak kazanarak Büyük Jüri oylamasına giren ve sonucunda yarışmanın düzenlendiği kategorilerde Birinci, İkinci ve Üçüncü olarak ilan edilen filmlere verilen ödüllere Kategori Ödülleri denir

Yarışma Özel Ödülü: (Bölge Özel Ödülü)

İlgili Rotary dönemi temasına uygun, katılımcı tüm filmler arasından kategori fark etmeksizin seçilen ve konu ilgili olarak isimlendirilen özel ödüldür. Rofife komitesinin kararı ile sahibini bulur. 

Film Kulübü Özel Ödülü:

Tüm dünyadaki Rotary, Rotaract ve Interact Kulüplerinin üyelerince ortak veya bireysel bir çalışma ile ürettikleri filmler içerisinden seçilen filme verilen ödüle Film Kulübü Özel Ödülü denir. Ödül Büyük Jüri Üyelerinin veya Rofife komitesinin kararı ile sahibini bulur.

Ustaya Saygı Ödülü:

Sinema sanatına emek vermiş ve her yıl en fazla iki Usta Sanatçıya takdim edilen ödüldür. Ödül Komite Üyelerinin kararı ile sahibini bulur.

Emek Ödülü:

Türk sinemasının ve Rofife’nin gelişmesine katkıda bulunan, emek veren kişilere takdim edilen özel ödüldür. Ödül Komite Üyelerinin kararı ile sahibini bulur.

GÖREVLER

Komite Üyesi:

- Komite toplantılarına katılım sağlar
- Rofife Komitesi tarafından tanımlanmış sahalarda bulunan Kulüplere Tanıtım Sunumları gerçekleştirir
- Rotaryenlerin, Yarışmacıların, Jüri Üyelerinin Gala ve Ödül Törenine katılımlarını teşvik eder
- Rotaryenlerin ve Üniversitelilerin Kısa Film Günlerine katılımlarını teşvik eder
- İlgi duyanların tamamının ve özelilikle Üniversitelilerin Atölye Çalışmalarına katılımlarını teşvik eder
- Sponsor temini için çalışır
- Tanımlanmış özel bir konusu varsa, üzerinde çalışmalar yapar
- Üniversite tanıtımları için destek verir
- Film Kulübü Özel Ödülü için tüm dünya Rotaryenlerine, Rotaractlarına ve Interactlarının filmleriyle Festivale katılımlarını teşvik eder
- Ülkemizde ve dünyamızda düzenlenen festivallerde ROFİFE filmlerinin özel gösterimi için ilgililerle temasa geçer

Komite Temsilcisi:
- Rofife Komitesi tarafından tanımlanmış sahalarda bulunan Kulüplere Tanıtım Sunumları gerçekleştirir ve koordine eder
- Sponsor temini için çalışır ve koordine eder
- Üniversite tanıtımları için destek verir ve koordine eder
- Komite takvimine uyumu sağlar

Komite Danışman Üyesi:
- Profesyonelliği doğrultusundaki konularda destek verir
- Sponsor temini destek için verir
- Festival tanıtımları için destek verir

Kent Jürisi Kulübü
- En az 5 en çok 7 kişiden oluşan ve mümkün olduğunca, Rofife Komitesi tarafından tanımlanmış sahalarda yaşayan Akademisyen, Profesyonel ve Rotaryenlerden oluşan bir Kent Jürisi kurar
- Kent Jürisinin, 15-28 Şubat  tarihleri arasındaki bir tarihte her kategorideki 10 filmi seçmek üzere toplanmasını sağlar.
- Seçilen filmleri, seçim günü hazırlanarak tüm Jüri Üyelerine imzalatılan bir tutanak ile Rofife Komitesine bildirir
- En az 1, en fazla 2 Kent Jüri üyesinin Büyük Jüri Üyesi olarak seçimini sağlar
- Seçilen Büyük Jüri Üyelerinin yol ve konaklama masraflarını karşılayarak ilgili dönemin Rofife takviminde belirlenmiş olan Büyük Jüri Toplantısına katılmasını sağlar

Kent Jürisi Üyesi:
rofife.org üzerinden yüklenen filmleri, yarışma şartnamesine uygun olarak değerlendirir
- Ön Eleme Jüri toplantısına, katılım sağlar
- Beğenisi olan her kategorideki 10 filmi önerir
- Her kategorideki 10 film seçimi için oy kullanır
- Büyük Jüri için yapılan seçimde isterse aday olur
- Büyük Jüri Üyesinin seçimi için yapılan oylamada oy kullanır

Büyük Jüri Üyesi:
Rofife Komitesi tarafından ilgili dönem için ilan edilen tarihteki Büyük Jüri Toplantısına, katılım sağlar
- Her kategoride yer alan ilk üç film için oy kullanır
- İlgili dönemde ihdas edilen Özel Ödülle takdir edilecek filmler için oy kullanır
- Uygun bulması halinde mansiyon ile ödüllendirilecek filmleri belirler
- Seçilen filmlerin Gala ve Ödül Törenine kadar kamuoyu ile paylaşılmaması hususunda alınan GİZLİLİK kararına tam uyum gösterir

Gala Kulübü:
Gala ve Ödül Töreninin optimum şekilde icra edilmesine yönelik Gider Bütçesini hazırlar ve Rofife Komitesi ile paylaşır
- Rofife Komitesi tarafından ilgili dönem için ilan edilen tarihteki Gala ve Ödül Gecesi için uygun salonun teminini sağlar, gerekli izinleri yazılı olarak alır
- Gala ve Ödül Gecesi için kullanılacak salonun, katılımcı misafirlere hazır edilmesi için tüm ihtiyaçları belirler
- Gala ve Ödül Gecesi için kullanılacak salonun, katılımcı misafirlere hazır edilmesi için üzerinde mutabık kalınan tüm paydaş ve tedarikçilerle işbirliği yapar
- Gala ve Ödül Törenine katılım adedini artırmak için her mecrada duyurularda bulunur
- Gala ve Ödül Töreni katılımcıları olan Yarışmacı ve Jüri Üyelerinin konaklama hizmetleri için optimum ölçüdeki organizasyonları yapar
- Rofife Komitesinin Basın ve Halkla İlişkiler Komitesi ile işbirliği içerinde hem Festival hem de Gala ve Ödül Töreni için işbirliği yapar
- Gala ve Ödül Töreninin düzenleneceği kentteki tüm Rotary Kulüpleri ile sürecin tamamında işbirliği ve koordinasyon içerinde hareket eder
- Katılımcı misafirlerin katılım sağladıkları andan itibaren, ilgili kent hakkındaki bilgilendirme, yönlendirme ve diğer tüm ihtiyaçları için gerekli tüm tedbirleri alır
- Festival Korteji için kentin tüm resmi makamlarıyla temasa geçer yasal mevzuatın gerektirdiği tüm gerekleri yerine getirir
- Festival Korteji için belirlenen yöntemdeki araçların temini ile ilgili kentin Belediyesi ile temasa geçer

Rofife Akademi Atölye Çalışmaları Kulübü:
Rofife takviminde belirlenmiş olan tarihlere kesin uyum sağlayarak sinema sanatının uygun alanlarında Atölye Çalışmaları düzenler
- Atölye Çalışmalarının düzenleneceği salonun teminini sağlar
- Rofife Komitesi tarafından tanımlanmış sahalarda yaşayan Akademisyen ve/veya Profesyonellerden Atölye Çalışmaları için EĞİTİCİ temin eder
- Atölye Çalışmalarına katılımın sağlanması için duyurularda bulunur ve Eğitici ile koordineli olarak optimum sayıdaki kişinin katılımını sağlar
- Katılımcıların ve Eğiticilerin sertifikasyonunu gerçekleştirir

Atölye Çalışmaları Sonuç Kampı Kulübü:
Kampın düzenleneceği Üniversite ile gerekli anlaşmaları yapar
- Öğrencilerin kamp eğitim programlarını yapar
- Öğrencilerin kamp serbest zaman programlarını yapar
- Üniversite olanaklarıyla katılımcı öğrencilerin konaklama ve yiyecek ve içecek imkânlarını sağlar

Kısa Film Günleri Kulübü:
Rofife Komitesi tarafından tanımlanmış sahalarda bulunan Kent Jürilerinin yapmış oldukları Ön Eleme sonucu seçilen filmlerin bulunduğu kentteki tüm sinemaseverlere gösterimini gerçekleştirir
- Kısa Film Günlerinin düzenleneceği uygun salon veya salonların teminini sağlar
- Kısa Film Günlerinin süresine karar verir
- Kısa Film Günlerine katılımın sağlanması için duyurularda bulunur ve Rofife Komitesi ile koordineli olarak maksimum sayıdaki kişinin katılımını sağlar