BİZ KİMİZ ?

BİZ KİMİZ ?

Rotary, toplumların yaşam kalitelerini yükselten, toplumsal ihtiyaçlara cevap vermeyi hedefleyen, dünya barışının ve kültürler arası anlayışın yaygınlaşmasına çalışan, dünyanın. ilk ve en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olup, temel felsefesini hemen aşağıdaki satırlarda yer alan altı ana başlık altında şekillendirmiştir


• Barış ve Çatışmaların Önlenmesi
• Hastalıkların Önlemesi ve Tedavi Edilmesi
• Su ve Sanitasyon
• Anne ve Çocuk Sağlığı
• Temel Eğitim ve Okur – Yazarlık
• Ekonomik ve Toplumsal Kalkınma
• Çevrenin Korunması


Birleşmiş Milletler Örgütünde temsil edilen tek sivil toplum örgütü olan Uluslararası Rotary, 34 bine yakın Rotary Kulübü aracılığıyla 1,2 milyondan fazla Rotaryen ile dünya Üzerinde hizmet vermektedir. Rotaryenler, öncelikle içinde yaşadıkları toplumlara yanı sıra tüm insanlığa hizmet üretmek için zamanlarını, birikimlerini ve yeteneklerini gönüllü olarak paylaşan işinde ve mesleğinde başarılı olmuş toplum liderleridir

Bu liderler, aynı zamanda sahip oldukları küresel ağın gücüyle Rotary idealinin en temel öğesi olan dostluğu kalıcı kılmakta ve kurulan bu dostluklar ile insanlığa çok daha etkin hizmet götürebilmenin mutluluğunu da yaşamaktadırlar.