16. ROFIFE ŞARTNAMESİ

16. ROFIFE ŞARTNAMESİ

16. ULUSLARARASI ROTARY KISA FİLM FESTİVALİ (ROFİFE) KISA FİLM YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Madde – 1 ROFİFE KISA FİLM FESTİVAL YARIŞMASI

 

 

ROFİFE Festival yarışması, "Kurmaca, Deneysel, Belgesel, Animasyon Filmi" olmak üzere 4 kategoride yapılacak olup; yarışmaya sadece başvuru koşullarına uygun özellikte filmler katılacaktır.

 

 

Madde – 2 KISA FİLMLERİN KONUSU ve KATEGORİLER

 

Festival yarışması, "Kurmaca, Deneysel, Belgesel, Animasyon" filmler olmak üzere 4 kategoride yapılacak olup; kısa filmin hangi kategoride olduğunun bilgisi yarışmacının web sitesine yapacağı film yüklemesi esnasında kendisi tarafından belirlenecektir.

İşbu bilgilendirmeye rağmen yine de konu hakkında bir ihtilaf çıkması halinde, kategoriyi belirleme yetkisi Yarışma Büyük Jürisine ait olacaktır. Yarışmaya, kategori bazında yeterli sayıda başvurunun bulunmaması halinde, kategori birleştirmeye veya o kategoride ödül verilmemesine ROFİFE Kısa Film Festivali Ana Komitesi karar verecektir.

 

ROFİFE Kısa Film Festivali yarışmasına katılacak filmlerin konusu serbest olmakla beraber Rotary’nin 7 Temel Felsefesini oluşturan BARIŞ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ, TEMİZ SU VE HİJYEN, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI, TEMEL EĞİTİM VE OKURYAZARLIK, EKONOMİK VE TOPLUMSAL KALKINMA,

ÇEVREYİ KORUMA VE DESTEKLEME, konu başlıklarını irdeleyen filmler öncelik sahibi olacaklardır.

 

“ROFİFE ROTARY 2430. Bölge Özel Ödülü ”yarışma kategorisi fark etmeksizin yukarıda bahsi geçen Rotary’nin Temel Felsefesini irdeleyen filmler arasından seçilecektir.

 

ROFİFE Kısa Film Festivali ROTARY “Film Kulübü Özel Ödülü” Uluslararası Rotary tarafından charter verilmiş Rotary, Rotaract ve Interact Kulüpleri ve / veya üyelerince çekilmiş, desteklenmiş, katkı ve katılımda bulunulmuş ve Dörtlü Öz Denetim ve Rotary’nin 7 Temel Felsefesi konu

başlıklarından birini irdeleyen filmler arasından seçilecek olup birden fazla kulübe verilebilir.

 

 

 

Madde – 3 ROFİFE KISA FİLM FESTİVAL KAYIT VE SON KATILIM TARİHİ

 

 

Festivale katılmak için başvuru tarihleri 29 Ekim 2023- 30 Ocak 2024 arasındadır. Festival yarışmasına katılacak filmlere ilişkin başvurular, filmler için web sitesi www.rofife.org içerisinde tahsis edilmiş alana filmin yönetmeni veya kanuni temsilcisi tarafından yüklenerek yapılacak olup; başvuruların yükleme işlemine ilişkin hususlar web sitesinde www.rofife.org yayımlanacaktır. Web sitesi vasıtasıyla yapılacak başvurularda filmlerle ilgili yüklemeden kaynaklanan teknik sorunlar ve yarışmaya bu nedenle yarışmaya katılamama durumlarında sorumluluk tamamen yarışmacıya aittir. Toplu yüklemelerde, yönetmenin kanuni temsilcisi tarafından yüklemesi yapılmayan filmler yarışma dışı bırakılır. Kanuni temsilcilerini yönetmen bilgilerini ve temsil belgelerini ibrazları zorunludur. Bu konuda karar yetkisi Büyük Jüri ve ROFİFE Kısa Film Festival Komitesine aittir. 

 

Madde – 4 FİLMLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

 

•  Katılan eserler 20 dakika ile sınırlı olacaktır. (Bu süreye jenerik dahildir.) Bu süreyi aşan filmler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Şayet Rotary ideallerini temsile değerse eserin yarışmaya katılıp katılmaması Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFIFE) Komitesi tarafından karara bağlanacaktır.

 

•  Katılan filmler renkli ya da siyah/beyaz olabilir.

 

•  Ekran Boyutu 1.33, 1.37, 1.66, 1.85, 2.35 formatlarından biri olabilir.

 

•  Filmlerin ses durumu katılım formunda; Optik, Dolby Stereo şeklinde belirtilecektir.

 

•  Yarışma dili İngilizce olup, film için kullanılan lisanın İngilizce dışında olması halinde İngilizce alt yazı eklenmesi zorunludur.

 

Madde – 5 FİLMLERLE BİRLİKTE WEB SİTESİNE YÜKLENECEK DÖKÜMANLAR

 

Katılımcıların festivale kabulü için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak aşağıda açıklandığı şekliyle www.rofife.org web sitesine yüklemesi gerekmektedir.

 

•  Katılım formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

 

•  Film özeti en çok 400 (dört yüz) karakter olarak ilgili alanda yer almalıdır.

 

•  Yönetmen biyografisi ve filmografisi ilgili alanda yer almalıdır.

 

•  En çok 4 (dört) kamera arkası görüntü fotoğrafları maksimum 1024*768 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.

 

 • Yönetmen fotoğrafı maksimum 640*480 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir. 
 • Filmin tanıtım afişi maksimum 1024*768 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir. 
 • Varsa filmin katıldığı festivaller ve aldığı ödüllerin listesi ilgili alanda yer almalıdır. 

Yarışacak filmler için; 

 • Katılan Filmler 1 Ocak 2022 tarihinden sonra çekilmiş olmalıdır. Daha önce çekilmiş filmler kabul edilmez.

 

 • Festivalin gösterim bölümünde yer alacak filmlere Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFIFE) Komitesi karar verecektir.
 • Gönderilen eserler, UR Bölge arşivinde (web sitesi ve youtube kanalı dahil tüm dijital mecralarda saklanabilir) ve/veya UR 2430. Bölge ile işbirliği halinde olan bir Üniversite Kütüphanesinin arşivinde saklanacaktır. 
 • Başvuru sonrası filmler iade edilmez.
 • Daha önce başka yarışma veya festivallere katılmış filmler festivale katılabilir. 
 • Ön Eleme Kent Jürilerinde ve / veya Festival Büyük Jürisi içerisinde yer alan üyeler bu yarışmaya film göndererek katılamazlar. 
 • Ön Eleme Kent Jürilerinin ve Festival Büyük Jürisinin yargısı 
 • Telif hakları konusunda sorumluluk eser 
 • Eser sahibi filminin şahıslar tarafından görülmesini istemiyor ise filmini, Rofife Komitesince uygun görülmüş video yüklemesine uygun mecraya www.rofife.org web sayfasında tariflenmiş komutlara uygun olarak yükleyecek ve videonun üçüncü kişiler tarafından görüntülenmesini engelleyecektir. 
 • Ödüle layık görülen eserlerin, yayınlama, çoğaltma, kullanma vb. haklar Rotary Bölge Federasyonu’na (Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali – ROFİFE Komitesine) aittir.

 

Madde – 6 JÜRİ TESİSİ

 

 • 30 Ocak 2024 tarihine kadar web sitesine yüklenen filmler, Jüri tesisine ilişkin Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesince görevlendirilmiş Rotary ve Rotaract Kulüplerimizce tesis edilen Ön Eleme Kent Jürisi tarafından 2023 Şubat  ayının üçüncü haftası içerisinde değerlendirilerek, Büyük Jüri değerlendirmesine kalan filmler belirlenecektir. 
 • Ön Eleme Jürilerinin Üyeleri içerisinden seçilerek oluşan Festival Büyük Jürisi, finalistlere ve dereceye giren filmlere ilişkin kararını en geç 15 Şubat 2024 tarihine kadar
 • Festival Büyük Jürisi, Ankara’da yüz yüze 2024 Mart ayının ilk haftasına kadar toplanacaktır.

 Madde – 7 ÖDÜLLER 

 • ÖDÜL KATEGORİLERİ: Rotary Uluslararası Kısa Film Festivali (ROFİFE) ödülleri "Kurmaca, Deneysel, Belgesel, Animasyon” alanlarında Yarışmanın Kurmaca, Deneysel, Belgesel, Animasyon kategorilerinde ilk üç derecesine giren seçkileri ödüllendirilecektir. Mansiyon ile ödüllendirme yetkisi yarışmanın Büyük Jüri’sine aittir. 

 

 • ROFİFE UR BÖLGE ÖZEL ÖDÜLÜ, kategorisi fark etmeksizin konusunu Rotary’nin 7 Temel Felsefesini oluşturan BARIŞ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ, HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ VE TEDAVİSİ, TEMİZ SU VE HİJYEN, ANNE VE ÇOCUK SAĞLIĞI, TEMEL EĞİTİM VE OKURYAZARLIK, EKONOMİK VE TOPLUMSAL KALKINMA, ÇEVREYİ KORUMA VE DESTEKLEME, DÖRTLÜ ÖZ DENETİM konu başlıklarını irdeleyen bir filme verilecektir.

 

 • FİLM KULÜBÜ ÖZEL ÖDÜLÜ, Uluslararası Rotary tarafından charter almış tüm Rotary, Rotaract, Interact, Kulüpleri ve/veya üyeleri tarafından çekilerek yarışamaya iştirak eden ve konusunu ‘’ Dörtlü Özdenetim’’ olan bir filme verilecektir. 

ROFİFE Film Festivali Büyük Jürisi, Ön Eleme Kent Jürileri tarafından seçkiye kalan Filmler arasından dereceye giremeyen filmlere teşvik ve destelemek amaçlı ‘’JÜRİ

ÖZEL ÖDÜLÜ’’verebilir. JÜRİ ÖZEL Ödül sayısı ve verilip verilmesi Festival Büyük Jürisi ve Festival Komitesi yetkisindedir. 

 • Değerlendirmeler sonucu, Festival Büyük Jürisinin bir veya birden fazla filme mansiyon ödülü verme yetkisi vardır. 
 • Festival Büyük Jürisi, Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali’nde (ROFİFE) yarışmak üzere 4 kategoriden birinde veya bir kaçında ilgili alana yüklenen filmler arasından ödüle layık eser görmeyebilir. Kategoriler için ödül vermek veya kaç filmi ödüllendireceği Büyük Jüri’nin

 Ödüllerin dağıtımı hususundaki tek yetki Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi olup katılımcıların bu hususta itiraz hakkı

 Derece alan eserler ödül töreninde açıklanacak ve www.rofife.org web sayfasında ilan edilecektir.

 

 

Madde – 8 SORUMLULUK

 

 • Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi, gönderilen filmlerin zamanında rofife.org web sayfasına yüklenememesinden, yükleme sırasında doğacak hasarlardan ve kayıplardan dolayı herhangi bir sorumluluk almaz. 
 • Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi, katılımcı tüm filmlerden maksimum 1 dakikalık fragman kopyası Fragmanlar haber, tanıtım ve reklam amaçlı kullanabilir. 
 • Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi belirtilen kurallara uymayan filmleri yarışma dışında bırakabilir. 
 • Yarışmacılar belirtilen kuralları okuyup kabul ettiklerini rofife.org web sitesi üzerindeki ilgili kutucuğu işaretleyerek teyit ederler.

 

Madde – 9 KATILIM ÜCRETİ

 

Uluslararası Rotary Kısa Film (ROFİFE) Festivaline katılım ücretsizdir.

 

Madde – 10 YÜRÜTME

 

Festival Yarışmasını yürütme yetkisi, Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi ve Festival Büyük Jürisine ait olup; yarışma içinde çıkabilecek her türlü sorun hakkında nihai karar verme yetkisi Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi ve Festival Büyük Jürisi tekelindedir.