M. Emrah Erkanı Büyük Jüri Üyesi

M. Emrah Erkanı Büyük Jüri Üyesi

Lisansını heykeltıraş olarak tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve sanatta yeterliğini sinemada yaptı. Yönetmen ve akademisyendir. Halen Düzce Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Kısa Film Yönetmenleri Derneği kurucu üyelerindendir.