9. ROFİFE KISA FİLM FESTİVAL ŞARTNAMESİ . KISA FİLM FESTİVALİ KATILIM KOŞULLARI .

 9. ULUSLARARASI ROTARY KISA FİLM FESTİVALİ (ROFİFE) 

9. ULUSLARARASI ROTARY KISA FİLM FESTİVALİ (ROFİFE) KISA FİLM YARIŞMASI
YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Madde – 1 ROFİFE KISA FİLM FESTİVAL YARIŞMASI

ROFİFE Festival yarışması, "Kurmaca, Belgesel, Animasyon, Deneysel Filmi" olmak üzere 4 kategoride yapılacak olup; yarışmaya sadece başvuru koşullarına uygun özellikte filmler katılacaktır.

Madde – 2 KISA FİLMLERİN KONUSU ve KATEGORİLER

Festival yarışması, "Kurmaca, Belgesel, Animasyon, Deneysel " filmler olmak üzere 4 kategoride yapılacak olup; kısa filmin hangi kategoride olduğunun bilgisi yarışmacının web sitesine yapacağı film yüklemesi esnasında kendisi tarafından belirlenecektir.

İşbu bilgilendirmeye rağmen yine de konu hakkında bir ihtilaf çıkması halinde, kategoriyi belirleme yetkisi Yarışma Büyük Jürisine ait olacaktır. Yarışmaya, kategori bazında yeterli sayıda başvurunun bulunmaması halinde, kategori birleştirmeye veya o kategoride ödül verilmemesine ROFİFE Kısa Film Festivali Ana Komitesi karar verecektir.

ROFİFE Kısa Film Festivali yarışmasına katılacak filmlerin konusu serbest olmakla beraber Rotary’nin 6 Temel Felsefesini oluşturan DÜNYA BARIŞI, ÇOCUK ve ANA SAĞLIĞI, TEMİZ SU ve HİJYEN, TEMEL OKURYAZARLIK, HASTALIKLARLA MÜCADELE, EKONOMİK ve TOPLUMSAL KALKINMA konu başlıklarını irdeleyen filmler öncelik sahibi olacaklardır.

“ ROFİFE ROTARY 2430. Bölge Özel Ödülü” yarışma kategorisi fark etmeksizin yukarıda bahsi geçen Rotary’nin 6 Temel Felsefesini irdeleyen filmler arasından seçilecektir.

ROFİFE Kısa Film Festivali ROTARY “Film Kulübü Özel Ödülü” Uluslararası Rotary tarafından charter verilmiş Rotary, Rotaract ve Interact Kulüpleri ve / veya üyelerince çekilmiş, desteklenmiş, katkı ve katılımda bulunulmuş ve Dörtlü Öz Denetim ve Rotary’nin 6 Temel Felsefesi konu başlıklarından birini irdeleyen filmler arasından seçilecektir.

UR. 2430 BÖLGE Film ‘’ Gençlerimiz Geleceğimizdir ‘’ Temasını işleyen filmlere,

Madde – 3 ROFİFE KISA FİLM FESTİVAL KAYIT VE SON KATILIM TARİHİ

Festivale katılmak için başvuru tarihleri 14 Eylül 2016 – 6 Şubat 2017 arasıdır. Festival yarışmasına katılacak filmlere ilişkin başvurular, filmler için web sitesi www.rofife.org içerisinde tahsis edilmiş alana filmin yönetmeni veya kanuni temsilcisi tarafından yüklenerek yapılacak olup; başvuruların yükleme işlemene ilişkin hususlar web sitesinde www.rofife.org yayımlanacaktır. Web sitesi vasıtasıyla yapılacak başvurularda filmlerle ilgili yüklemeden kaynaklanan teknik sorunlar ve yarışmaya bu nedenle yarışmaya katılamama durumlarında sorumluluk tamamen yarışmacıya aittir. Toplu yüklemelerde, yönetmenin kanuni temsilcisi tarafından yüklemesi yapılan filmler yarışma dışı bırakılır. Kanuni temsilcilerini yönetmen bilgilerini ve temsil belgelerini ibrazları zorunludur. Bu konuda karar yetkisi Büyük Jüri ve ROFİFE Kısa Film Festival Komitesine aittir.

Madde – 4 FİLMLERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

• Katılan eserler 20 dakika ile sınırlı olacaktır. (Bu süreye jenerik dahildir.) Bu süreyi aşan filmler şayet Rotary ideallerini temsile değerse eserin yarışmaya katılıp katılmaması Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFIFE) Komitesi tarafından karara bağlanacaktır.

• Katılan filmler renkli ya da siyah/beyaz olabilir.

• Ekran Boyutu 1.33, 1.37, 1.66, 1.85, 2.35 formatlarından biri olabilir.

• Filmlerin ses durumu katılım formunda; Optik, Dolby Stereo şeklinde belirtilecektir.

• Yarışma dili İngilizce veya Türkçe olup filmler orijinal dilinde çekilmiş ise alt yazılı olması gerekmektedir. Altyazının Türkçe olması ise tercih sebebidir.

Madde – 5 FİLMLERLE BİRLİKTE WEB SİTESİNE YÜKLENECEK DÖKÜMANLAR

Katılımcıların festivale kabulü için aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak aşağıda açıklandığı şekliyle www.rofife.org web sitesine yüklemesi gerekmektedir.

• Katılım formu eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

• Film özeti en çok 400 (dört yüz) karakter olarak ilgili alanda yer almalıdır.

• Yönetmen biyografisi ve filmografisi ilgili alanda yer almalıdır.

• En çok 4 (dört) kamera arkası görüntü fotoğrafları maksimum 1024*768 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.

• Yönetmen fotoğrafı maksimum 640*480 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.

• Filmin tanıtım afişi maksimum 1024*768 ebadında ve “jpg, jpeg” formatında ilgili alana yüklenmelidir.

• Varsa filmin katıldığı festivaller ve aldığı ödüllerin listesi ilgili alanda yer almalıdır.

Yarışacak filmler için;

• Katılan Filmler Ocak 2015 tarihinden sonra çekilmiş olmalıdır. Daha önce çekilmiş filmler kabul edilmez.

• Festivalin gösterim bölümünde yer alacak filmlere Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFIFE) Komitesi karar verilecektir.

• Gönderilen eserler, UR 2430.Bölge arşivinde ve/veya UR 2430. Bölge ile işbirliği halinde olan bir Üniversite Kütüphanesinin arşivinde saklanacaktır.

• Başvuru sonrası filmler iade edilmez.

• Daha önce başka yarışma veya festivallere katılmış filmler festivale katılabilir.

• Ön Eleme Kent Jürilerinde ve / veya Festival Büyük Jürisi içerisinde yer alan üyeler bu yarışmaya film göndererek katılamazlar.

• Ön Eleme Kent Jürilerinin ve Festival Büyük Jürisinin yargısı kesindir.

• Telif hakları konusunda sorumluluk eser sahibinindir.

• Eser sahibi filminin 3. şahıslar tarafından görülmesini istemiyor ise filmini, Rofife Komitesince uygun görülmüş video yüklemesine uygun mecraya www.rofife.org web sayfasında tariflinmiş komutlara uygun olarak yükleyecek ve videonun üçüncü kişiler tarafından görüntülenmesini engelleyecektir.

• Kazanacak eseri, yayınlama, çoğaltma, kullanma vb. haklar Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesine aittir.

Madde – 6 JÜRİ TESİSİ

• 6 Şubat 2017 tarihine kadar web sitesine yüklenen filmler, Adana, Ankara, Antalya, , Eskişehir, Gaziantep, Kastamonu, Samsun, Ordu, Mersin, İzmir, İstanbul, Bodrum, Malatya, Zonguldak, İskenderun illerimizde ve Bakü, Girne de bulunan ve Jüri tesisine ilişkin Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesince görevlendirilmiş Rotary ve Rotaract Kulüplerimizce tesis edilen 25 ayrı Ön Eleme Kent Jürisi tarafından değerlendirilerek, Büyük Jüri değerlendirmesine kalan filmler belirlenecektir.

• Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi, bahsi geçen tüm illerde Ön Eleme Jürisi kurup kurmamakta serbest olduğu gibi yukarıda bahsi geçen illerin dışındaki illerde de Ön Eleme Kent Jürisi kurma hakkına sahiptir.

• Ön Eleme Jürilerinin Üyeleri içerisinden seçilerek oluşan Festival Büyük Jürisi, finalistlere ve dereceye giren filmlere ilişkin kararını en geç 2017 yılı Mart ayının ikinci haftası içinde verecektir.

Madde – 7 ÖDÜLLER

• Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) ödülleri "Kurmaca, Belgesel, Animasyon, Deneysel” kategorilerinde yarışarak, her kategori için ilk üç dereceye girecek filmlere verilecektir.

• Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi yukarıda bahsi geçen ödüller dışında iki “Özel Ödül” verecektir. Bu ödüller;

• ROFİFE Film Seçkisine hak kazanmış ve dereceye girememiş, her kategoriden 2 Filme Mansiyon Ödülleri,

ROFİFE UR 2430. BÖLGE ÖZEL ÖDÜLÜ, kategorisi fark etmeksizin konusunu Rotary’nin 6 Temel Felsefesini oluşturan DÜNYA BARIŞI, ÇOCUK ve ANA SAĞLIĞI, TEMİZ SU ve HİJYEN, TEMEL OKURYAZARLIK, HASTALIKLARLA MÜCADELE, EKONOMİK ve TOPLUMSAL KALKINMA DÖRTLÜ ÖZ DENETİM konu başlıklarını irdeleyen bir filme verilecektir.

FİLM KULÜBÜ ÖZEL ÖDÜLÜ, Uluslararası Rotary tarafından charter almış tüm Rotary, Rotaract, Interact, Kulüpleri ve/veya üyeleri tarafından çekilerek yarışamaya iştirak eden ve konusunu ‘’ Gençlerimiz Geleceğimizdir ‘’ temasından alan bir filme verilecektir.

• ROFİFE Film Festivali Büyük Jürisi, Ön Eleme Kent Jurileri tarafından seçkiye kalan Filmeler arasından dereceğe giremeyen filmlere teşvik ve destelemek amaçlı ‘’JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ’’ verebilir. JÜRİ ÖZEL Ödül sayısı ve verilip verilmesi Festival Büyük Jürisi ve Festival Komitesi yetkisindedir.

• Değerlendirmeler sonucu, Festival Büyük Jürisinin bir veya birden fazla filme mansiyon ödülü verme yetkisi vardır.

• Asıl amacı Kısa Film Yönetmenlerimizin eserlerini güvenilir ve prestijli bir platformda kitlelerle buluşturmak olan Festivalimiz, Ödül Alan Filmlerimizi Teşvik amaçlı olarak parasal olarak ta ödüllendirmeyi planlamaktadır. Ödüllerin parasal değeri, hangi şartlarda verilip verilmeyeceği Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi tarafından belirlenecektir.

• Kategorilerde ödül dereceleri 2 film tarafından paylaşılırsa dereceye isabet eden varsa parasal değer, dereceye girenler arasında eşit şekilde paylaştırılır.

• Festival Büyük Jürisi, Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali’nde (ROFİFE) yarışmak üzere 4 kategoriden birinde veya bir kaçında ilgili alana yüklenen filmler arasından ödüle layık eser görmeyebilir. Kategoriler için ödül vermek veya kaç filmi ödüllendireceği Büyük Jüri’nin yetkisindedir

• Ödüllerin dağıtımı hususundaki tek yetki Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi olup katılımcıların bu hususta itiraz hakkı yoktur.

Derece alan eserler ödül töreninde açıklanacak ve www.rofife.org web sayfasında ilan edilecektir.Madde – 8 SORUMLULUK

• Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi, gönderilen filmlerin zamanında www.rofife.org web sayfasına yüklenememesinden, yükleme sırasında doğacak hasarlardan ve kayıplardan dolayı herhangi bir sorumluluk almaz.

• Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi, katılımcı tüm filmlerden maksimum 1 dakikalık fragman kopyası alabilir. Fragmanlar haber, tanıtım ve reklam amaçlı kullanabilir.

• Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi belirtilen kurallara uymayan filmleri yarışma dışında bırakabilir.

• Yarışmacılar belirtilen kuralları okuyup kabul ettiklerini www.rofife.org web sitesi üzerindeki ilgili kutucuğu işaretleyerek teyit ederler.

Madde – 9 KATILIM ÜCRETİ

Uluslararası Rotary Kısa Film (ROFİFE) Festivaline katılım ücretsizdir.

Madde – 10 YÜRÜTME

Festival Yarışmasını yürütme yetkisi, Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi ve Festival Büyük Jürisine ait olup; yarışma içinde çıkabilecek her türlü sorun hakkında nihai karar verme yetkisi Uluslararası Rotary Kısa Film Festivali (ROFİFE) Komitesi ve Festival Büyük Jürisi tekelindedir.