2020-03-01


PROF. DR. HALE KÜNÜÇEN BÜYÜK JÜRİ BAŞKANI

7 Nisan 1962’de doğdu. 1979’da orta öğrenimini Ankara Kız Lisesi’nde, 1983’te
lisans eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi
Sinema-Televizyon Bölümünde tamamladı.
Lisansüstü çalışmalarını da sinema-televizyon alanında yapan Künüçen; Yüksek
Lisansını Anadolu Üniversitesi’nde, İki doktora çalışmasından birincisini
Marmara, ikincisini Gazi Üniversitesi’nde tamamladı. Aynı zamanda, 1984-1994
yılları arasında Anadolu Üniversitesi TV Prodüksiyon Merkezinde, televizyon
program yapım-yönetiminde çalıştı.
1994 yılında yardımcı doçent, 2002’de İletişim Bilimleri doçenti, 2008’de
profesör unvanını aldı. Sinema ve televizyon yapımlarında oyunculuk analizleri
ve görselliğin etkili kullanımı konularında yayınları bulunan Künüçen, bu alanda
lisan/lisansüstü düzeyde kuramsal ve uygulamalı dersler ve seminerler
yürütmektedir. Halen Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon
ve Sinema Bölümü ve Anabilim Dalı Başkanı’dır.