2019-04-08


Büyük Jüri Üyesi-Tevfik Altan DOYRANSanatçı, 1990’da Bolu’da doğdu. Lisans eğitimini 2014 yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi İletişim ve Tasarım bölümünde tamamlamıştır. Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Sanatta Yeterlilik eğitimine Hacettepe Üniversitesi, Grafik Bölümünde devam etmektedir. Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır.