2020-03-12


Büyük Jüri Üyesi ÖZKAN IŞIK

Özkan Işık 1991 yılında Erzurum’da doğdu. 2009 yılında Erzurum Anadolu Güzel
Sanatlar Lisesi Resim Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Gazi Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun oldu. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Güzel
Sanatlar Enstitüsü Resim bölümü’nde Yüksek Lisans derecesini aldı. Düzce Üniveristesi
Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Bölümünde Sanatta Yeterlik eğitimine halen devam
etmektedir.

Özkan Işık was born in 1991 in Erzurum. He graduated from Erzurum Fine Arts High
School, Department of Painting in 2009. He graduated from Gazi University Faculty
of Fine Arts, Department of Painting in 2013, he got his MA degree from Gazi
University Fine Arts Institute, Department of Painting in 2018, he is currently studying
for a PhD in Fine Arts Institute Department of Painting at Düzce University.

2014“ Genç Etkinlik 6”MKM, İSTANBUL
2015“ODTÜSanat 16 İkinci Doğa”, Odtü Kültür ve Kongre Merkezi, ANKARA
2015“Genç Güncel Sanat Proje Yarışma Sergisi”, CerModern, ANKARA