2019-04-08


Büyük Jüri Üyesi-Nagihan Çakar BİKİÇNagihan Çakar Bikiç İstanbul’da doğmuş, İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü’nden dereceyle mezun olduktan sonra, aynı üniversitenin İletişim Tasarımı Bölümü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. 2018 yılında, İstanbul Üniversitesi Radyo-TV ve Sinema Anabilim Dalı’nda doktora eğitimini tamamlayarak, doktor ünvanını almıştır.