2020-03-12


Büyük Jüri Üyesi Gönül CENGİZ

Gönül CENGİZ 10 Ocak 1988 yılında Bakü’de doğdu. 2005-2009 yılları
arasında Bakü Devlet Üniversitesi, Gazetecilik Bölümü’nden mezun
olduktan sonra 2010-2012 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalında yüksek lisans,
2012-2016 yılları arasında aynı anabilim dalında doktora eğitimini
tamamladı. 2014- 2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi İletişim
Fakültesi’ nde araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2016-2019 yılları arasında
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sinema ve Televizyon
Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yaptı. 2019 yılından itibaren
Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon
Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak faaliyetine devam etmektedir.
Gönül Cengiz Yeni medya sanatı ve senaryo anlatısı üzerine söyleşiler
gerçekleştirmekte, kısa film festivallerinde jüri üyeliği yapmaktadır.