2020-03-12


Büyük Jüri Üyesi DOÇ.DR. AYDAN ÖZSOY

2005 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema anabilim
dalında doktorasını tamamladı. 1989-1995 yılları arasında TRT Ankara Radyosu ve
Televizyonu’nda yönetmen ve program koordinatörü olarak çalıştı. 1998-2000 yılları arasında
Sakarya Üniversitesi’nde, 2000-2008 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo
Televizyon Sinema bölümünde, 2008-2014 yılları arasında Gazi Meslek Yüksekokulu Görsel-
İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı bölümünde yardımcı doçent olarak görev yaptı. 2013
yılında İletişim Doçenti (UAK) unvanını alan Özsoy, 2018 yılından bu yana Ankara Hacı
Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak ders vermeye
devam etmektedir. Akademik çalışmaları; sinema ve televizyon, kültürel çalışmalar, izleyici
çalışmaları ve eğitim sosyolojisi alanlarında yoğunlaşmaktadır. Özsoy’un pek çok makale,
kitap bölümü ve izleyici üzerine iki kitabı bulunmaktadır.