2020-03-12


Büyük Jüri Üyesi Ayşe Pervin Soydemir

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’den 1983 yılında mezun olan Ayşe Pervin
Soydemir, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Halk Bilimi Bölümünde lisansüstü eğitimini
tamamlamıştır. İş yaşamına 1984 yılında Vakıfbank A.Ş. Para, Hisse Senedi ve Tahvil
Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak başlamıştır. 1989-1991 yılları arasında Menkul
Kıymetler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, 1991-1994 arasında da Fon Yönetimi Müdür
Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 1994 yılında Global Menkul Değerler A.Ş. ekibine Müdür
Yardımcısı olarak katılan Soydemir, 1998-2002 yılları arasında Ankara Şube (Bilkent-
Kayseri-Trabzon) Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Inter Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de
Genel Müdür Yardımcılığı ve Unicorn Portföy Yönetimi A.Ş.’de Genel Müdürlük
görevlerinde bulunmuştur. Deren Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Teknoloji Ltd.’de
yönetim kurulu danışmanlığı yapmış olan Ayşe Pervin Soydemir halen Global Menkul
Değerler Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.